atatürk
 
 
 
 
 
 
  OKULLAR HAYAT OLSUN  
   
   
  4 Yıllık Fakülte Mezunları (Lisans)
  2 Yıllık Yüksekokul Mezunları (Önlisans)
  Teknik Lise Mezunları
  Meslek Lisesi Mezunları
  Kalfalık Belgesi Olanlar Ustalık İçin
  Hiç Bir Belgesi Olmayanlar
  Kurs Belgesi Olanlar
     
 

4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNLARI (LİSANS)

3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan meslek dallarından birinden mezun olan 4 yıllık fakülte mezunları sınavsız olarak direk İşyeri Açma Belgesi alabilirler. (İşyeri Açma Belgesi Ustalık belgesi ile aynı işi görmektedir.)

2 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNLARI

3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan meslek dallarından birinden mezun olan 2 yıllık Yüksekokul mezunları Meslek Lisesi aynı bölümden mezun olmuşlarsa sınavsız İşyeri Açma Belgesi alabilirler. Meslek Lisesi farklı bölüm mezunu ise yada genel liselerin birinden mezunsa Ön lisans Diplomasını aldığı tarihten sonra mesleklerinde 1 yıl SSK'lı çalışma belgelendirdikten sonra sınavsız İşyeri Açma Belgesi alabilirler. (İşyeri Açma Belgesi Ustalık belgesi ile aynı işi görmektedir.)

TEKNİK LİSE MEZUNLARI

Teknik Liselerden mezun olanlar diplomalarında yazılı meslek dalından sınavsız İşyeri Açma Belgesi alabilirler.(İşyeri Açma Belgesi Ustalık belgesi ile aynı işi görmektedir.) Bu başvuruları size en yakın Mesleki Eğitim merkezine yapabilirsiniz.Başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

MESLEK LİSESİ MEZUNLARI

1- Meslek Lisesi 1985-1986 sonrası mezunları diplomalarında yazılı meslek dalından direk ustalık sınavına girme hakkına sahiptir. Sınavlarda başarılı olanlar Ustalık Belgesi almaya hak kazanırlar. Bu başvuruları size en yakın Mesleki eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

2- Meslek Lisesi 1985-1986 öncesi mezun olanlar diplomalarında yazılı meslek dalından sınavsız Ustalık Belgesi alma hakkına sahiptir. Bu başvuruları size en yakın Mesleki eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

KALFALIK BELGESİ SAHİBİ OLANLAR

Mesleki Eğitim Merkezinden Kalfalık belgesi almış olanların Ustalık Belgesi başvuruları, Kalfalık belgesini aldığı Kanun Maddesine göre değişmektedir. Buna göre;
1- Kalfalık Belgesini okulda öğrenim görerek alanlar ( Kanun Maddesi:16); 

a- Kalfalık belgesinin belge tarihinden itibaren mesleklerinde 5 yıl SGK'lı olarak çalışmış olanlar ustalık sınavına katılabilirler. başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

b- Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan 2 yıl süreli Ustalık Eğitim Kurslarına katılıp kursu başarıyla bitirenler ustalık sınavlarına katılabilirler. Kurs için başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

2- Kalfalık Belgesini aftan yararlanarak alanlar ( Kanun Maddesi: Geçici 1a/1);

a- Mesleklerinde gerekli çalışma süresini doldurmuş olanlar (5 Yıl) ustalık sınavlarına katılabilirler. Çalıştığı sürelerin 06.01.1998 den sonrakilerin SSK yada BAĞKUR ile belgelendirilmesi şarttır. başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

b- Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan 2 yıl süreli Ustalık Eğitim Kurslarına katılıp kursu başarıyla bitirenler ustalık sınavlarına katılabilirler. Kurs için başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

c- Kalfalık belgesinin belge tarihinden itibaren mesleklerinde 5 yıl SGK'lı olarak çalışmış olanlar ustalık sınavına katılabilirler. başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

3- Kalfalık Belgesini denklik yaptırıp sınava girerek alanlar (Kanun Maddesi: 35);

Kalfalık sınavlarına girmek için  denklik yaptırıp kalfalık sınavına girmek için hangi okula başvuruda bulunmuşlarsa ustalık içinde o okula başvurmaları gerekmektedir. Ustalık için başka okula başvuruda bulunacaklar;

a- Kalfalık belgesini aldığı okuldan bir durum belgesi (denklik belgesinin onaylı fotokopisi) ile  ustalık için başka merkeze başvuruda bulunabilir.

b- Kalfalık belgesinin belge tarihinden itibaren mesleklerinde 5 yıl SGK'lı olarak çalışmış olanlar ustalık sınavına katılabilirler. başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

c- Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan 2 yıl süreli Ustalık Eğitim Kurslarına katılıp kursu başarıyla bitirenler ustalık sınavlarına katılabilirler. Kurs için başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

HİÇBİR BELGESİ OLMAYANLAR

a- Hiç bir belgesi olmayanlar mesleklerinde geçirmiş oldukları hizmet sürelerini değerlendirerek (denklik yaptırarak) gerekli çalışma sürelerine sahipse kalfalık ve ustalık sınavlarına katılarak belge alabilirler. Bu durumda olanlar Mesleklerinin çıraklık eğitim süresinin en az iki katı çalışma belgelendirmek suretiyle kalfalık sınavlarına, mesleklerinin çıraklık eğitim sürelerinin 2 katına 5 yıl daha ilave etmek suretiyle kalfalık + ustalık sınavlarına giriş hakkı elde edebilirler. İlköğretim (ilkokul-ortaokul) ve en az Lise (orta öğretim ve üzeri) mezunlarının çıraklık eğitim süreleri farklı olduğundan ilköğretim ve en az lise mezunlarının hizmet belgelendirme süresi de farklı olacaktır. Şöyleki ; kuyumculuk meslek dalının ilköğretim mezunlarına çıraklık eğitim süresi 3 yıldır. Lise ve üzeri okul mezunlarına ise 1,5 yıldır. bu durumda; a- İlköğretim mezunu hizmet belgelendirerek kalfalık sınavına girecekse iki katı olan süreyi (3x2=6) doldurmuş olmalı. b- Lise yada üzeri okul mezunu hizmet belgelendirerek kalfalık sınavına girecekse iki katı olan süreyi (1,5x2=3) doldurmuş olmalı. Ustalık sınavları içinde bu sürelere 5 yıl daha eklenmelidir. ilköğretim mezunu için 6+5=11 yıl, Lise ve üzeri okul mezunu için 3+5=8 yıl olarak. Önemli Not: Hizmet belgelendirmede kişinin 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren olan çalışmaları dikkate alınır ve 06.01.1998 tarihinden sonraki çalışmaların mutlaka SGK ile belgelendirilmesi istenir. Askerdeyken yapılan çalışmalar SSK sı olsa bile değerlendirmeye alınmaz. başvuru formu ve gerekli evraklar için >>>Tıklayın

b- Hizmet belgelendiremeyenler ve hiç bir belgesi olmayanlar Mesleki Eğitim Merkezlerinde mesleklerinin öğrenim süresi kadar (2-3 yıl) öğrenim görerek kalfalık belgesi alabilirler.>>>Tıklayın

KURS BELGESİ OLANLAR

Mesleği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs belgeleri kalfalık yada ustalık belgesi yerine geçmez. ancak Denklik yoluyla kalfalık belgesi almak için gerekli olan hizmet sürelerini kısaltabilir.ve sadece kalfalık başvurularında değerlendirmeye alınır. Kurs belgesinin üzerinde yazan saat sayısına göre ilave olarak aşağıda yazdığı kadar hizmet belgelendirenler kalfalık sınavlarına girebilirler.

1) 256 – 511 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için iki, üç yıl olan meslek dalları için üç yıl
2) 512 – 767 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir buçuk, üç yıl olan meslek dalları için iki yıl,
3) 768 –1023 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir, üç yıl olan meslek dalları için bir buçuk yıl,
4) 1024 saat ve daha fazla olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için dokuz ay; üç yıl olan meslek dalları için bir yıl,
meslekleri ile ilgili bir işletmede çalışmış olduklarını belgelendirenler kalfalık sınavlarına girebilirler.

Ustalık sınavlarına da girmek için bu sürelere 5 yıl daha  eklenmelidir. Örneğin 256-511 saat süreli kurs belgesine sahip olanlar 3+5=8 yıl çalışma belgelendirirse Kalfalık+Ustalık sınavlarına girebilir.
Önemli Not: Hizmet belgelendirmede kişinin 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren olan çalışmaları dikkate alınır ve 06.01.1998 tarihinden sonraki çalışmaların mutlaka SSK yada BAĞKUR'lu olması istenir. Askerdeyken yapılan çalışmalar SSK sı olsa bile değerlendirmeye alınmaz.

 
 
 
 
 
Bu site MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 27/09/2005 tarih ve 13822 sayılı, 20/10/2000 tarih ve 8846 sayılı 22/11/2000 tarih ve 10055 sayılı yazılara göre hazırlanmıştır.
 
 
 

Copyright © Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi